Akım Transformatörü/Current Transformer

Elektrik-elektronik devrelerinden veya enerji hatlarından geçen akımı, ölçü aletlerinin, sayaçların, rölelerin ve benzer teknikle çalışan diğer aygıtların zarar görmeden ölçebileceği seviyeye indiren ve bu cihazları yüksek akımlara karşı izole eden devre elemanlarına akım transformatörü denmektedir. Sistemimiz için tehlikeli değerde olan akım değerleri güvenli değerlere getirilir. Özellikle yüksek akımların ölçü aletleri tarafından doğrudan ölçülmesi tehlikeli ve zor olabilir. Akım trafoları, akım seviyelerini çok yüksek değerlerden, normal çalışma için yeterli olan akım seviyelerine çıkışı düşürebilmektedir. Böylelikle, küçük ve hassas cihazlar ve kontrol cihazları, her türlü yüksek akımlı güç hatlarından uzakta yalıtıldıkları için güvenle kullanılabilirler.

Akım transformatörlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Telekomünikasyon
 • Test-Ölçü Aletleri
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Circuit elements that reduce the current passing through electrical-electronic circuits or power lines to a level that measuring instruments, meters, relays and other devices working with similar techniques can be measured without being damaged and isolating these devices against high currents are called current transformers. Current values, which are dangerous for our system, are brought to safe values. Especially high currents can be dangerous and difficult to measure directly by measuring instruments. Current transformers can reduce the output from very high current levels to current levels sufficient for normal operation. Thus, small and sensitive devices and controllers can be used safely as they are isolated away from any high current power lines.

Akım trafolarımızın özel tasarımları müşterilerimizin isteklerine göre yapılmakta ve bu tasarımlara göre yüksek verimli ve kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrikli veya Elektronik Cihazlar
 • Telekomünikasyon
 • Test-Ölçme Araçları
 • Güç kaynakları
 • Makine İmalatları
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Ev aletleri
 • İletişim
 • Ses Sistemleri
 • UPS – Kesintisiz Güç Kaynağı
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • vesaire…

Talep Formu