Hava Nüveli Bobinler/Air Coil Coils

Hava nüveli bobinler yüksek frekanslı devrelerde alıcı-verici olarak veya bazı cihazlarda kullanılmaktadır. Bu bobinlerin endüktans değerleri genelde düşüktür. Kullanım yeri olarak band geçiren filtre devrelerinde, test cihazlarında, FM radyo alıcıları, kuplaj devrelerinde, anten yükseltici devrelerin alçak frekans katlarında, telsiz, TV gibi vb.).

Hava nüveli bobinlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Telekomünikasyon
 • Test-Ölçü Aletleri
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Air core coils are used in high frequency circuits as transceivers or in some devices. The inductance values of these coils are generally low. It is used in band-pass filter circuits, test devices, FM radio receivers, coupling circuits, low frequency layers of antenna amplifier circuits, radio, TV, etc.).

Our air core coils are specially designed according to the wishes of our customers, and according to these designs, high quality and high quality productions are carried out.

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Telecommunications
 • Test-Measuring Tools
 • Power Supplies
 • Machine Productions
 • Electrical Energy Systems
 • Household appliances
 • Communication
 • Sound Systems
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu