Toroidler/Toroids

Elektrik-elektronik devrelerinde akım değerini veya gerilim değerini değiştirmekte faydalanılırlar. Toroid ürünler normal tipli nüvelere göre yüksek verimlilik, en az seviyede sinyal gürültüsü sağlarlar. Kullanım alanları çok çeşitlidir.

Toroid Nüveli Sarımların Avantajları

 • Yüksek verimlilik
 • Düşük gürültü seviyesi
 • Düşük elektromanyetik girişim (EMI),
 • Düşük sinyal bozulması
 • Düşük manyetik çekirdek kayıpları,
 • Düşük histerezis ve mıknatıslanma akımı,
 • ve küçük boyut.

Toroidlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

They are used to change the current value or voltage value in electrical-electronic circuits. Toroid products provide high efficiency and minimal signal noise compared to normal type cores. The usage areas are very diverse.

 

Advantages of Toroid Core Windings

 • High efficiency
 • Low noise level
 • Low electromagnetic interference (EMI),
 • Low signal degradation
 • Low magnetic core losses,
 • Low hysteresis and magnetizing current,
 • and small size.

 

Special designs of our toroids are made according to the wishes of our customers, and high quality productions are carried out according to these designs.

 

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Power Supplies
 • Machine Productions
 • Electrical Energy Systems
 • Household appliances
 • Communication
 • Sound Systems
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu