İzolasyon Transformatörler/Isolatıon Transformers

İzolasyon transformatörleri, şebeke ile yükü birbirinden yalıtılarak, işletme topraklaması ile koruma topraklamasının da birbirinden izole olmasını ve bu sayede nötr-toprak arası gerilim oluşumunun sınırlanmasını sağlamak, elektrik çarpmasını engellemek ve şebekede oluşacak dengesiz yüklenme gibi sorunların cihazlara etkisini minimum seviyeye indirilmesini sağlamak için kullanılan bir topraklama çeşidinin uygulanma şeklidir.

İzolasyon transformatörlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Isolation transformers are a grounding system used to isolate the network and the load from each other, to ensure that the operating grounding and the protection grounding are isolated from each other, thus limiting the voltage between neutral and ground, preventing electric shock and minimizing the effects of problems such as unbalanced loading in the network to the devices. type of application.

Our isolation transformers are specially designed according to the wishes of our customers, and according to these designs, high-efficiency and quality productions are carried out.

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Power Supplies
 • Machine Productions
 • Electrical Energy Systems
 • Household appliances
 • Communication
 • Sound Systems
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu