Radial Bobinler/Radial Coils

İndüktörler üzerinden akan akımının değişimi yavaş olduğundan, güç kaynaklarında ve sinyal işleme devrelerinde filtre görevi olarak kullanılırlar. Radyal bobin üzerinden akım geçtiğinde manyetik alan içinde enerji depolayan bir devre elemanıdır. Geçici olarak manyetik alan içinde topladığı enerjiyi daha sonra tekrar devreye bırakarak akım dalgalanmalarını ve yükselmelerini yavaşlatır. Radyal bobinler ya da diğer bir adlandırma şekli ile indüktörler iki terminalli pasif bir elektronik bileşendir.

Radyal bobinlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Filtre Devreleri
 • RFI Bastırma
 • Ses Sistemleri
 • Telekomünikasyon
 • Elektronik Eşya
 • Aydınlatma
 • Triyak Kontrolleri
 • Güç Amplifikatörleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Since the change of current flowing through inductors is slow, they are used as filters in power supplies and signal processing circuits. It is a circuit element that stores energy in the magnetic field when current flows through the radial coil. It temporarily releases the energy it collects in the magnetic field, and then slows down current fluctuations and rises. Radial coils or inductors are a two-terminal passive electronic component.

 

Special designs of our radial coils are made according to the wishes of our customers, and according to these designs, high-quality and high-quality productions are carried out.

 

Usage Areas

 • Filter Circuits
 • RFI Suppression
 • Audio systems
 • Telecommunications
 • Electronic stuff
 • Lighting
 • Triac Controls
 • Power Amplifiers
 • Household appliances
 • Communication
 • Automation Systems
 • Drivers
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu