Reaktörler/Reactors

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ

Harmonik filtre reaktörler, yükün özelliğinden dolayı akım harmoniğinin  olduğu yerlerde, kondansatörleri harmonikli akımlardan korumak amacıyla kondansatörlere seri bağlanır ve bu şekilde harmonikler azaltılıp olası rezonans olayları bastırılır. Reaktif gücün kompanzasyonu için kullanılan güç kondansatörleri, yükün özelliğinden, 50 Hz lik temel alternatif akıma ilaveten  3, 5, 7, 9, 11, 13, .. gibi  tek bileşenli harmonik akımlara da maruz kalmaktadır. Kondansatörlerin üç fazlı şebekelerde üçgen bağlanması ile,  3 ve bunun tek katları olan  9, 15 gibi harmonikler oluşmadığından,  geriye 5, 7, 11 ve daha yüksek  harmonikli akım bileşenleri kalır. Kondansatörler ve devredeki endüktif yük,  harmonik frakanslarının birinde rezonans oluşturursa, hem kondansatör gerilimi, hem de endüktif  yük geriliminin beklenmeyen yükselişi, kondansatörün izolasyonunu tahrip ederek, izolasyonun delinmesine  neden olurlar. Pratikte sık rastlanan bu sıkıntıyı önlemek için her kademe grubun önüne bir reaktans bobini konur.

Reaktörlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Reaktörler

HARMONIC FILTER REACTOR

 

Harmonic filter reactors are connected in series with the capacitors in order to protect the capacitors from harmonic currents in places where current harmonics exist due to the nature of the load, and in this way, harmonics are reduced and possible resonance events are suppressed. Power capacitors used for compensation of reactive power are exposed to single component harmonic currents such as 3, 5, 7, 9, 11, 13, .. in addition to 50 Hz basic alternating current due to the characteristics of the load. When the capacitors are connected in a triangle in three-phase networks, since harmonics such as 3 and its odd multiples of 9, 15 do not occur, current components with 5, 7, 11 and higher harmonics remain. If the capacitors and the inductive load in the circuit resonate in one of the harmonic frequencies, the unexpected rise of both the capacitor voltage and the inductive load voltage will destroy the insulation of the capacitor, causing the insulation to rupture. In order to avoid this common problem in practice, a reactance coil is placed in front of each stage group.

Special designs are made for our reactors according to the wishes of our customers, and according to these designs, high-efficiency and high-quality productions are carried out.

 

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Power Supplies
 • Machine Productions
 • Electrical Energy Systems
 • Household appliances
 • Communication
 • Sound Systems
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu