SMPS Transformatörler/SMPS Transformers

SMPS (Switch Mode Power Supply) transformatörler, anahtarlamalı güç kaynağı standart yöntemlerle gerekli çıkış gerilimini elde etmek yerine bu gerilimi yarı iletkenli anahtarlama tekniklerini kullanarak sağlayan bir sistemdir. Güç kaynaklarının çalışma veriminin yetersiz olması sebebiyle tercih edilmektedirler. SMPS’nin en önemli avantajı standart lineer regülatörlerle karşılaştırıldığında çok yüksek verimlerde dönüşüm yapabilmesidir. Lineer regülatörlü dönüştürücüleri gibi sadece alçaltıcı olarak çalışmazlar. Temel olarak alçaltıcı, yükseltici ve alçaltıcı-yükseltici çevirici şeklinde üç çeşit oluşmaktadırlar. En büyük üstünlüklerinden biri ise yüksek frekansta çalışmalarıdır, bu nedenle hafif ve küçük boyutlu malzemeler ile gerçekleştirilebilirler. Bu özelliklerinden dolayı diğer tip güç kaynaklarına göre daha ucuz, verimli, hafif ve çok da daha az yer kaplarlar.

Dönüşüm devrenin içindeki bir transistör ya da MOSFET anahtarlaması ile elde edilir. SMPS transformatörler değişik modellerde bir çok alanda kullanılırlar. SMPS transformatörlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Güç Kaynakları
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Ses Sitemleri
 • Güç Elektroniği Sistemleri
 • Makine Üretimleri
 • Test-Ölçü Aletleri
 • Telekomünikasyon
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

SMPS (Switch Mode Power Supply) transformers are a system that provides this voltage by using semiconductor switching techniques instead of obtaining the required output voltage with standard methods. They are preferred because of the insufficient working efficiency of power sources. The most important advantage of SMPS is that it can convert at very high efficiency compared to standard linear regulators. They don’t just work as step-down converters like linear regulator converters. Basically, they consist of three types as buck, booster and buck-boost converter. One of their biggest advantages is that they work at high frequency, so they can be realized with light and small sized materials. Due to these features, they are cheaper, efficient, light and take up much less space than other types of power supplies.The conversion is achieved by switching a transistor or MOSFET inside the circuit.SMPS transformers are used in many fields in different models.

Our SMPS transformers are specially designed according to the wishes of our customers, and according to these designs, high-efficiency and high-quality productions are carried out.

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Power Supplies
 • Household appliances
 • Communication
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Sound Systems
 • Power Electronics Systems
 • Machine Productions
 • Test-Measuring Tools
 • Telecommunications
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu