Saclı Transformatörler/Lamination Transformers

Saclı transformatörler, elektromanyetik indüksiyon yolu ile çalışır, frekans değerini değiştirmeden elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Saclı transformatörler elektronik sistemlerdeki kullanım şekli; devrelerde elektromanyetik kuplajı sağlamak, AC gerilim ve akımın farklı şekillerini uygulamak veya filtre için kullanımlar sağlanmaktadır.

Giriş gerilim sargısının bir kısmının veya tamamının çıkış gerilim sargısı olarak kullanıldığı, ayrıca aynı manyetik alanın etkisinde olan yapılardaki gibi oto transformatör şeklinde de üretimler mevcuttur.

Saclı transformatörlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Lamination metal transformers work with electromagnetic induction and are used to change the voltage or current value in the electrical circuit without changing the frequency value. Lamination metal transformers are used in electronic systems; uses are provided to provide electromagnetic coupling in circuits, to apply different forms of AC voltage and current or to filter.

There are also productions in the form of autotransformers, where a part or all of the input voltage winding is used as the output voltage winding, as well as the structures under the influence of the same magnetic field.

Our lamination metal transformers are specially designed according to the wishes of our customers, and according to these designs, high-efficiency and high-quality productions are carried out.

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Power Supplies
 • Machine Productions
 • Electrical Energy Systems
 • Household appliances
 • Communication
 • Sound Systems
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Military Systems
 • etc…

Talep formu