Şok Bobinler/Shock Coils

Şok bobinleri, geciktirici etki yaptığından akımdaki ani değişimleri ve  harmonik etkenleri azaltma görevi görmektedir. Çıkış gerilimini giriş gerilimine yaklaştırıcı etki yapar. Ani akım yükselişini kısmen yavaşlatarak darbe etkisini önlemektedir. Benzer şekilde yük tarafında bir kısa devre olması halinde gelecek akım darbesini de yumuşatır. Gürültüleri engellemek amacı ile AC ve DC akım devre şekillerinde kullanılmaktadır. AC ve DC akımın birlikte çalıştığı yerlerde ftrekanslı bileşeni sönümlemek için kullanılırlar. Yük direncindeki gerilim dalgalanmalarını küçültücü etki yapar.

Şok bobinlerimiz müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılıp, bu tasarımlara göre verimi yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Elektrik veya Elektronik Cihazlar
 • Güç Kaynakları
 • Makine Üretimleri
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Beyaz Eşya
 • Haberleşme
 • Ses Sitemleri
 • UPS’ler
 • Otomasyon Sistemleri
 • Sürücüler
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Askeri Sistemler
 • V.B…

Since choke coils have a retarding effect, they serve to reduce sudden changes in current and harmonic factors. It makes the output voltage closer to the input voltage. It prevents the impact effect by partially slowing down the sudden current rise. Similarly, in case of a short circuit on the load side, it also softens the current pulse. It is used in AC and DC current circuit forms in order to prevent noise. They are used to dampen the frequency component where AC and DC current work together. It reduces the voltage fluctuations in the load resistor.

Special designs of our choke coils are made according to the wishes of our customers, and high quality productions are carried out according to these designs.

Usage Areas

 • Electrical or Electronic Devices
 • Power Supplies
 • Machine Productions
 • Electrical Energy Systems
 • Household appliances
 • Communication
 • Sound Systems
 • UPS – Uninterruptible Power Supply
 • Automation Systems
 • Drivers
 • Lighting Systems
 • Military Systems
 • etc…

Talep Formu