SMPS Transformatörler/SMPS Transformers

SMPS Transformatörler/SMPS Transformers

[vc_row][vc_column][vc_column_text] SMPS (Switch Mode Power Supply) transformatörler, anahtarlamalı güç kaynağı standart yöntemlerle gerekli çıkış gerilimini elde etmek yerine bu gerilimi yarı iletkenli anahtarlama tekniklerini kullanarak sağlayan bir sistemdir. Güç kaynaklarının çalışma veriminin yetersiz
Saclı Transformatörler/Lamination Transformers

Saclı Transformatörler/Lamination Transformers

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Saclı transformatörler, elektromanyetik indüksiyon yolu ile çalışır, frekans değerini değiştirmeden elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Saclı transformatörler elektronik sistemlerdeki kullanım şekli; devrelerde elektromanyetik kuplajı sağlamak, AC
Toroidler/Toroids

Toroidler/Toroids

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Elektrik-elektronik devrelerinde akım değerini veya gerilim değerini değiştirmekte faydalanılırlar. Toroid ürünler normal tipli nüvelere göre yüksek verimlilik, en az seviyede sinyal gürültüsü sağlarlar. Kullanım alanları çok çeşitlidir. Toroid Nüveli Sarımların Avantajları
İzolasyon Transformatörler/Isolatıon Transformers

İzolasyon Transformatörler/Isolatıon Transformers

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İzolasyon transformatörleri, şebeke ile yükü birbirinden yalıtılarak, işletme topraklaması ile koruma topraklamasının da birbirinden izole olmasını ve bu sayede nötr-toprak arası gerilim oluşumunun sınırlanmasını sağlamak, elektrik çarpmasını engellemek ve şebekede oluşacak dengesiz yüklenme gibi sorunların cihazlara etkisini minimum seviyeye indirilmesini sağlamak için kullanılan bir topraklama çeşidinin uygulanma şeklidir. İzolasyon transformatörlerimiz
Şok Bobinler/Shock Coils

Şok Bobinler/Shock Coils

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Şok bobinleri, geciktirici etki yaptığından akımdaki ani değişimleri ve  harmonik etkenleri azaltma görevi görmektedir. Çıkış gerilimini giriş gerilimine yaklaştırıcı etki yapar. Ani akım yükselişini kısmen yavaşlatarak darbe etkisini önlemektedir. Benzer
Akım Transformatörü/Current Transformer

Akım Transformatörü/Current Transformer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Elektrik-elektronik devrelerinden veya enerji hatlarından geçen akımı, ölçü aletlerinin, sayaçların, rölelerin ve benzer teknikle çalışan diğer aygıtların zarar görmeden ölçebileceği seviyeye indiren ve bu cihazları yüksek akımlara karşı izole eden
Hat Filtreler/Line Filter

Hat Filtreler/Line Filter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hat filtresi, faz veya nötr den gelen gürültüleri bastırmak için kullanılır. Cihazı gürültü sinyallerinden korumak için kullanılırlar. Sarım ve bağlantı şekline göre diferansiyel mod veya ortak mod uygulama gürültüsünü azaltacak
Radial Bobinler/Radial Coils

Radial Bobinler/Radial Coils

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İndüktörler üzerinden akan akımının değişimi yavaş olduğundan, güç kaynaklarında ve sinyal işleme devrelerinde filtre görevi olarak kullanılırlar. Radyal bobin üzerinden akım geçtiğinde manyetik alan içinde enerji depolayan bir devre elemanıdır. Geçici olarak manyetik alan içinde topladığı enerjiyi daha
Reaktörler/Reactors

Reaktörler/Reactors

[vc_row][vc_column][vc_column_text] HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ Harmonik filtre reaktörler, yükün özelliğinden dolayı akım harmoniğinin  olduğu yerlerde, kondansatörleri harmonikli akımlardan korumak amacıyla kondansatörlere seri bağlanır ve bu şekilde harmonikler azaltılıp olası rezonans olayları bastırılır. Reaktif
Hava Nüveli Bobinler/Air Coil Coils

Hava Nüveli Bobinler/Air Coil Coils

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hava nüveli bobinler yüksek frekanslı devrelerde alıcı-verici olarak veya bazı cihazlarda kullanılmaktadır. Bu bobinlerin endüktans değerleri genelde düşüktür. Kullanım yeri olarak band geçiren filtre devrelerinde, test cihazlarında, FM radyo alıcıları,